เปิดเว็บไซต์หลัก
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรมครูโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน ลงทะเบียนดที่ ==> https://goo.gl/forms/Fg8v7a75FjN2ebSx2 ขอขอบคุณ
การยืนยันข้อมูลให้ดำเนินการในวันสุดท้าย หลังปิดการรับสมัครนักเรียนและรายงานให้ครบทุกชั้น
โดยระดับชั้นอนุบาล รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันที่ 4 มีนาคม, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 7-11 มีนาคม,
และดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 24-28 มีนาคม