เปิดเว็บไซต์หลัก
โรงเรียนที่บันทึกแบบ นร.05 ออนไลน์แล้ว ต้องการตรวจสถานะได้รับการโอนเงิน ให้เข้าระบบโดย Admin โรงเรียน คลิกเมนู ติดตามความคืบหน้า เมนูย่อย สถานะการโอนเงิน