เปิดเว็บไซต์หลัก
ประกาศ=> การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2561 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ จะดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรมในเวลา 8.30 น. ณ สถานที่การแข่งขัน ดังนี้ 1) กิจกรรมคัดลายมือ และเขียนเรื่องจากภาพ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอบ้านไร่ 2) กิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงเพื่อชีวิต เวที หน้าสนามที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ 3) กิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง ถาดชื้น และสวนแก้ว บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ˆ